Med sina 335 meter är Ålleberg det högsta av de västgötska platåbergen – en utmärkt plats för flygsport! Platåbergen i Västergötland är världsunika och vittnar om flera stora geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper. Det är också viktiga platser för rekreation och friluftsliv.

När du befinner dig på Ålleberg är du på en alldeles särskild plats som formats genom historien. Platåbergslandskapets historia började med en bergskedja som fanns för hela 1700 miljoner år sedan – så långt tillbaka i tiden att det är svårt att föreställa sig.

När de äldsta bergarterna skapades fanns inget verkligt liv på jorden, ingen jordmån, inga träd och inga djur. Den urtida bergskedjan utsattes för stora påfrestningar från väder och vind och nedisning. Så för 600 miljoner år sedan hade den slipats ner till en helt platt yta som kallas peneplanet – det är den urbergsyta som platåbergen vilar på! Platåbergen i Västergötland är uppbyggda av flera olika lager med bergarter som berättar om den geologiska eran Paleozoikum (541 miljoner år sedan till 251 miljoner år sedan ). Bergen är som en gammal bok vars sidor finns bevarade än idag. Här finns till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter. Långt senare, nästan framme i nutid, formades landskapet av den senaste istiden och bördiga jordar bildades på slätten.

Bild: Platåbergens Geopark. Skärmflyg på osthanget.

Platåbergens Geopark har nu skickat in ansökan om status som Sveriges första Unesco Globala Geopark. Globala Geoparker är FN-organet Unescos tredje internationella utmärkelse jämte världsarvsområden och biosfärområden. I dagsläget finns det 147 globala geoparker i 41 länder världen över, bland annat i alla våra nordiska grannländer. Det är en omfattande ansökningsprocess, som garanterar att endast projekt med hög kvalitet och långsiktig stabilitet blir godkända.

En geopark är ett område med geologi av internationell betydelse – alltså något som är unikt i världen. I en geopark berättar man om sambanden mellan geologi, biologi och kulturhistoria och ger förståelse för hur vi kan förvalta våra naturresurser och vår planet på ett hållbart sätt. Det finns i dag ett stort globalt nätverk av geoparker. Status som geopark är en kvalitetsstämpel och ett bevis på att naturmiljöerna runt om oss är värda att uppmärksammas internationellt.

Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv och värdefulla naturtyper och bergen har länge varit mycket betydelsefulla för människorna som bott och verkat i området. Megalitgravar, gamla stenkyrkor, stenhuggerier, och fascinerande natur och landskapsformer har skapat den identitet som förknippas med platåbergslandskapet- ett landskap att känna stolthet över!

Från toppen av Ålleberg har du en magisk utsikt över det omgivande landskapet och Falbygden. Kalkstenen och skifferberget ger bördiga och näringsrika odlingsjordar, här växer ädellövskog i branterna och ängs- och betesmarkerna är rika på olika arter. Predikstolen på Ållebergs änne är en av bergets mer kända utsiktsplatser.

Foto: Platåbergens Geopark. Ålleberg, utsikt över slättlandskapet.

Överst på platåbergen finns en hård bergart som kallas diabas och som skyddar de mjuka, underliggande bergarterna sandsten och alunskiffer. Diabas är en magmatisk bergart, vilket betyder att den har sitt ursprung från en magma i jordens inre. För ungefär 300 miljoner år sedan trängde magma upp genom sprickor i de omgivande bergarterna för att till sist sprida sig mellan sedimentlagren längre upp. När den heta magman svalnade och stelnade sprack den och bildade de pelare, grottor och klyftor som i dag kännetecknar platåbergens diabasstup.

Vid Ållebergs fot och sluttningar finns flera källor som länge spelat en särskild roll. Sägnen säger att det finns en särskild kraft hos källorna och i det vatten som springer fram ur berget. Två av de kändaste källorna är Hokällan och Lokakällan.

Foto: Platåbergens Geopark. En bild på Luttra Gånggrift, megalitgrav nedanför Ålleberg.

Geologin har betytt mycket för stenålders- och medeltidskulturen på Falbygden. Här fanns gott om byggnadssten i form av kalk och sandsten, och en rik flora och ett jordbruk som ledde till att trakten kristnades tidigt. Det här var ett rikt område, vilket flera unika guldfynd vittnar om. Här hittades år 1827 en guldhalskrage som är ett av de finaste guldfynden som gjorts i Sverige. Kragen är från cirka 400 år efter Kristus och tillverkad i Norden. När det ovanliga fyndet blev känt var det många som blev nyfikna och sökte sig hit för att leta efter mer guld. Guldhalskragen finns att se på Historiska museet i Stockholm. På Falbygdens Museum kan du se en kopia av guldkragen.

Ålleberg är också skådeplats för flera sägner. En av de kändaste berättar om tusentals ryttare som ligger och sover i en sal i bergets inre. Riddarna är fullt utrustade och bär hjälmar och sköldar av guld. Tillsammans är de ständigt redo att rycka ut i strid om bygden häromkring skulle hamna i fara.

Lite längre norrut från Ålleberg hittar vi fler platåberg – totalt finns det femton. Kinnekulle är ett av de mer välbesökta, och kallas ibland ”det blommande berget”. Kinnekulle höjer sig 306 meter över havet vid Vänerns sydöstra strand. När Carl von Linné besökte Kinnekulle på 1700-talet kallade han berget ”en plats bland de märkvärdigaste i riket”. Precis som på alla västgötska platåberg har geologin gett upphov till flera sällsynta växter, bland dem den vackra och goda ramslöken. Kinnekulle har en imponerande industrihistoria med en stenhuggerinäring som sträcker sig tillbaka till 1000-talet. Här tillverkades huggen sten och bränd kalk, under 1800-talet fanns ett tjugotal kalkbruk i drift. Ett av de största var Råbäcks Mekaniska Stenhuggeri som gjorde byggnadsmaterial av röd och grå kalksten. Idag är det är ett levande, fungerande och väl bevarat industriminne.

Foto: Platåbergens Geopark. Röd kalksten är från stora stenbrottet på Kinnekulle.

https://sv.wikipedia.org/ållebergsryttare

https://www.falkoping.se/falbygdensmuseum

Vill du läsa mer om Platåbergens Geopark, Ålleberg och andra de västgötska platåbergen? Besök www.platabergensgeopark.se. För tips på spännande platser i platåbergslandskapet, ladda ner vår besöksmålsapp – sök på platåbergen där du hittar appar. Undersökning – Vad tyckte du om denna artikeln?