Ett annars pålitligt hang kan under vissa förhållanden förvandlas till en fälla!

Först litet om förutsättningarna

När ytvattnets temperatur är kallare än luften ovanför bildas ett inversionsskikt över vattenytan. Hur tjockt inversionsskiktet blir beror på temperaturskillnaden mellan vattenytan och luften, hur stor vattenytan är och vindhastigheten. Stor temperaturskillnad, svag till måttlig vind och en stor vattenyta där luften har en lång sträcka över vattnet är faktorer som förstärker inversionen.

När det kalla inversionsskiktet är tillräckligt tjockt så rör det sig mycket långsammare än den varmare luften ovanför. Vid måttlig vind räcker det att skiktet är ungefär en meter tjockt för att ge märkbar skillnad på hur stora vågorna blir.

När inversionsskiktet träffar ett hinder så bromsas det upp och om hindret har rätt form och är tillräckligt stort så stannar kalluften och bildar en ficka som ligger stilla framför hindret.

Ett kusthang med lite konvex rund form och om vinden kommer in lite snett är inte särskilt gynnsamt för att kalluften ska samlas och bilda en stillastående inversionsficka som är tillräckligt stor för att ha betydelse för oss skärmflygare. Kalluften bromsas lite men driver ändå vidare.

Ett rakt långt kusthang och ett med konkav skålform där vinden ligger rakt in mot hanget bidrar till att kalluften stoppas och bygger upp till större tjocklek.

Ett kusthang som är ojämt i höjd och form gör att kalluften kan bilda inversionsfickor på vissa ställen medan den driver förbi på andra.

Sjöbris en varm vår- eller försommardag? Vid sjöbris är luften som blåser över vattenytan mot kusten svalare än luften längre in över land. Mindre temperaturskillnad ger svagare inversion. Vid Vättern handlar det för det mesta inte om sjöbris utan om varm luft som kommer från motsatta sidan sjön. Stor temperaturskillnad ger stark inversion. OK, det finns extrema exempel på hang som alltid är farliga som t ex höga och lodräta klippväggar eller tom överhäng men det ska inte den här artikeln handla om. Här handlar det om Kleven som för det mesta är ett fantastiskt fint hang men som under vissa förutsättningar kan bli väldigt otrevligt.

Hangets form

Kleven
  1. Startplatsen vid Kleven
  2. När vinden kommer snett från NV driver inversionsskiktet vidare förbi hanget. Hittills har vi inte stött på någon inversionskil framför startplatsen på den här vindriktningen.
  3. När vinden kommer från VSV-VNV stoppas inversionsskiktet och kalluften bygger upp en ficka framför hanget. Det här är ungefär de vindriktningar som varit då vi råkat ut för inversionskilen.
  4. Norr om startplatsen blir hanget högre och brantare.
  5. Vid startplatsen och söderut blir hanget lägre och flackare.

Det som, för det mesta, gör att hanget ger ”bra lyft” är tyvärr också gynnsamt för att kalluftsskiktet ska stoppas och bilda den stillastående inversionsfickan.

Hangets och inversionens profil

  1. Sett i profil, har inversionsfickan ungefär formen av en kil.
  2. Lutningen på inversionskilens ovansida är mycket flackare än hanget och därför blir det inget bra lyftområde framför hanget. Om man står på hangkanten kan man inte räkna med att kunna avgöra ifall det är inversion strax nedanför genom att bara känna eller mäta vinden.
  3. Gränsskiktet är turbulent mellan den kalla stillastående luften och den varmare luften som blåser förbi ovanför. Ju större skillnad i hastighet mellan luftmassorna och skarpare gräns, desto mer turbulens i gränsskiktet.
  4. Vågorna på sjön, som normalt blir större ju längre de har drivits av vinden, avtar istället efter några kilometer över vattenytan och blir bara en svag dyning. Vid stark inversion är ytan nästan spegelblank utanför stranden trots att det blåser 5-7 m/s på hangets krön.

Hur farligt är det?

När inversionskilen har uppstått framför startplatsen vid Kleven så har den, fram till april 2020, gett en obehaglig backglidning till åkern nedanför istället för ett fint hangflyg. I april 2020 fick en pilot en fullfront strax över trädtopparna och skärmen började rotera. Det var farligt nära att han hade kraschat in i en brant berghäll. Det blev istället en trädlandning där piloten blev hängande en meter över marken, kunde knäppa upp selen och kliva ned oskadd på marken. Efter den här olyckan har vi lokala piloter fått höja allvaret rejält och vara hälsosamt försiktiga när det finns anledning att misstänka inversionskil.

Att det blir ett tunnt inversionsskikt över vattenytan behöver inte innebära att det är farligt att kusthanga. Inversionen måste vara tillräckligt kraftig för att ha någon betydelse för oss när vi flyger.

Ett högt hang med värmande mark mellan stranden och hanget, t ex Brahehus eller Brunstorp, gör att inversionsskiktet knappast skapar något problem vid startplatsen och där vi hangar. Om du landar nära stranden kan du dock få räkna med lite stök och var beredd på att det kan vara vindstilla en bit över marken.

Konkreta tips för att hanga på Kleven

När vattenytan är ca 8-10°C kallare än luften är det dags att börja bli misstänksam. Den farliga årstiden är normalt april-juni men kom ihåg, det är temperaturkontrasten för dagen, och ibland för stunden, som skapar inversionen. Den måste inte bildas de här månaderna och den kan bildas tidigare och senare på året. Håll koll på temperaturerna!

Stå en stund på hangkanten och fundera innan du tar beslutet att starta eller låta bli. Är vinden från den farliga riktningen?

Titta på vågorna! Normalt blir vågorna större ju längre de rört sig över vattenytan. Om vågorna istället börjar avta ute på Vättern och några hundra meter utanför stranden är det bara lite stilla dyning kvar så är det ett tydligt varningstecken.

Nedanför startplatsen vid Kleven finns det gott om lövträd. Om det blåser 5-7 m/s vid hangkanten så bör det fladdra i löven och de tunnaste toppgrenarna bör röra på sig. Om det är stilla i trädkronorna nedanför så är det läge att vara mycket misstänksam.

Skulle du starta och märker att hanget inte ger det lyft som det borde med den vind som är, och du tappar höjd, så ge inte efter för frestelsen att försöka rädda dig genom att söka bättre lyft strax norr om startplatsen där hanget är högre och har bättre form. Det är här du får räkna med att inversionskilen är högst och gränsskiktet är stökigt. Fältet nedanför tar också slut strax norr om startplatsen. Flyg istället rakt ut mot fältet så att du vinner höjd mot trädkronorna. Var beredd på att aktiv flygning kommer att behövas och håll flygriktningen. När skärmen har passerat genom gränsskiktet kan du hoppas på att du kan landa i lugn och stillastående luft.