Alterälven är en liten älv som rinner parallellt med Piteälven omkring en mil norr om Piteå. En gång per år, oftast första fredagen i augusti, är det kräftfiskepremiär i den älven. Folk som har rättigheter för kräftfiske, slår då upp läger på sidorna av älven tillsammans med vänner och bekanta i små eller stora grupper och gör detta till en fest. För tolv-tretton år sedan föreslog en före detta PM-flygare och tillika god vän, Pär Johansson som tyvärr gick bort för några år sedan, att vi PM-flygare skulle flyga över spektaklet.

Text: Bahman Honarjou

Från vänster: Billy Vestermark, Bernt Sirviö, Niklas Vennström, Mats Heikkilä, Anders Carlsson, Bahman Honarjou och Filip Flodin.

Sagt och gjort! Sedan dess är detta en tradition för oss i Piteå flygklubb och ibland deltar även flygargäster från grannklubbarna. Vi startar på vårt fält och flyger till Alterälven där den mynnar ut i Bottenhavet, gör en repa uppströms så långt folket sitter, vinkar åt dem och sedan flyger vi tillbaka ner. Flyget brukar ta runt två timmar och avslutas med umgänge och grillkväll kring lägerelden på fältet.

Vårt traditionella flyg har blivit ett såpass välkommet inslag i fiskarnas evenemang att de saknat våra överflygningar de gånger vi uteblivit på grund av dåligt väder.
Rekordet för antal flygare satte vi 2011, då vi var tretton piloter och i år var vi  sex piloter och en passagare.