Ett antal förändringar har skett inom SSFF vid årsskiftet. Här är en sammanfattning av de viktigaste.

Kanslitjänsten

Efter många års fantastiskt gott samarbete med HP som kanslist och Wanja som co-pilot så kommer Emma Wass att ta över. Emma håller som bäst på att ta över alla uppgifter, arkiv och annat. Styrelsen assisterar också under övergångsperioden.

Kansliet har därför ett tillfälligt telefonnummer: 0760-225538.
Telefontiderna är utökade under januari: 12-17 mån, tis, tors samt ons 15-20.

Du kommer få möta Emma i en separat artikel snart.

SSFF regler och manualer

Införande av handledare och justering av utbildningsassistent. UA är som vanligt ett steg på vägen mot instruktör. Handledare är en person med något begränsade krav och uppgifter, den utses av instruktören och agerar helt och hållet under instruktörens ansvar. En handledare kan flyga tandemflyg med elev i utbildning om övriga tandemkrav uppfylls, medan en UA (som vanligt) kan flyga tandem både i elevutbildning och i ”prova-på”-flyg.

Införande av skall-krav att flygskärmar som används i student- och PM1-utbildning skall vara avsedda för utbildning enligt tillverkaren.

PM och friflyg kommer inte längre att synkas i manualerna, detta för att slippa diverse kompromisser. En konsekvens är att tillgodoräknande av flygtid mellan friflyg och PM inte längre kan göras vid licensförnyelse. (Gäller från förnyelsen vid nästa årsskifte.)

Flygtidsredovisning av speedgliders införs. (Gäller från förnyelsen vid nästa årsskifte.)

Kommande aktiviteter

En pedagogikutbildning planeras att genomföras live den 20 februari på Café 7:an, Kleven, vid Vättern. Möjlighet till övernattning finns på Kleven från kvällen före kursen. Är du intresserad så hör av dig snarast(!) med mail till kansli@paraglidig.se.

En instruktörsutbildning med preliminär start av teoridelen den 12-14 mars, live på Café 7:an, Kleven. Möjlighet till övernattning finns på Kleven från kvällen före kursstarten.

Intresseanmälan för att delta i kurserna gör ni till kansliet. Som vanligt är det Håkan Polanik som är huvudinstruktör för dessa kurser. Kurstillfällena förutsätter att vi uppnår tillräckligt antal deltagare och att inte Covid hindrar genomförandet.

Årsstämman (årsmötet) kommer hållas den 21 mars, kl. 17-19. Mötet kommer vara digitalt i år och länk kommer i kallelsen. Tänk på att motioner ska vara förbundet tillhanda senast den 12:e februari. Maila dina motioner till kansli@paragliding.se.

Till valberedning för SSFF styrelse har följande klubbar utsetts:

  • VSK Västra Skärmflygklubben
  • CPS Club Parapente Syd
  • Glidflygarna Häng- & Skärmflygklubb

Ert arbete underlättas om ni startar upp en arbetsgrupp så snart som möjligt! Det blir omval/nyval av cirka hälften av Förbundsstyrelsens ledamöter.

Din klubb kan nominera personer till styrelseposter antingen genom att kontakta valberedningen eller direkt vid årsstämman. Ni kanske diskuterar detta vid ert nästa klubbmöte? Känn möjligheten att påverka!

/Styrelsen