En epok går nu i graven. Hypoxia och tidigare Skärmtrycket och i begynnelsen Kollaps, det vill säga vår medlemstidning upphör med detta nummer som en tryckt tidskrift. Hypoxia kommer fortsätta men nu enbart digitalt. Hur den kommer se ut och hur upplägget är tänkt kan du läsa mer om här i tidningen. Vi vill passa på att tacka Lars M Falkenström för att ha tagit Hypoxia till nya höjder samt önska infokommittén med Jonas Rembratt, Edward Eckerlid och Lennart Wallin lycka till med nya Hypoxia.

Flygsäsongen 2019 är slut och förnyelsen för 2020 har öppnat sedan början december. Vid avstämningen 30/11 blev vi totalt 1223 förnyade och utbildade piloter. Till detta kommer 280 piloter som inte var klara med sin utbildning. Således finns 1503 registrerade piloter i vårt medlemsregister. Det är 209 fler än för 2018 då totala siffran var 1294 piloter. Bra jobbat allesammans!

Licens och licensförnyelser

Du som inte redan förnyat din licens bör passa på och gör det med en gång. Klicka på gula licensbrickan ”Licensförnyelse 2020” och följ instruktionerna. Tänk på att försäkringsalternativet Bas enbart är en obligatorisk ansvarsförsäkring. Således ingen olycksfallsförsäkring. För dig som ska ut och resa, teckna Plus. Standard innehåller nämligen ingen hemtransport.

Elevkorten

Styrelsen har fattat beslut att elevkorten numera ska mejlas in till kansliet. Kansliet vill ha skarpa tydliga skannade kopior av elevkortet. Om du absolut måste använda dig av fotade kopior så måste du efterbearbeta bilden för att få en bra kopia utan omkringliggande kanter.

Årsmötet

Vi närmar oss så smått årsmötet. Det kommer hållas i Jönköping söndag 15 mars. Vi kommer göra ett försök att sända det live via videolänk. Ni som inte har möjlighet att närvara fysiskt på plats ska kunna göra det via videolänken. Mer information om detta kommer på vår hemsida samt med kallelsen.

OBS! Sista dag för motioner är fredag 3 februari.

Kansliet önskar ett riktigt Gott Nytt Flygår och vi ses på webben fortsättningsvis.

Flyg med omdöme!
HP & Wania Pinaitis Fallesen