Olyckligtvis finns det ryggskydd som av åldersskäl inte längre håller vad de lovar, i värsta fall ger de inget skydd alls. Redan förra året rapporterade SHV, det schweiziska hängflygförbundet, om åldersstigna skydd med markant lägre skyddsförmåga. Det finns ett antal orsaker till det och vanligtvis handlar det om deformerad plast vid luftintagen som försämrar luftflödet, porositet, öppna dragkedjor, trasiga sömmar och att luftkanaler blockerats.

I vissa fall kan problemen begränsas genom korrekt handhavande, men det räcker inte alltid med det. Vid inspektion har det visat sig att vissa airbags haft så hög porositet att de visserligen gått att fylla men att luften sipprat ut under tiden så att det inte blivit något tryck alls. Naturligtvis har en sådan airbag slutat fungera. Ägarna till dessa selar var dock inte medvetna om problemet eftersom det är svårt att upptäcka med blotta ögat. Tillverkarna å andra sidan hävdade att selarna var gamla och att en av dem var rejält sliten. De motsatte sig därför en säkerhetsrapport med hänvisning till liknande problem med andra fabrikat. Då det är svårt att dra några tydliga slutsatser när det gäller äldre utrustningar och det ännu inte finns några standardiserade sätt att kontrollera airbags, så vill SHV ändå ge en rekommendation:

• Trots att utrustningen tagits väl omhand kan passiva skydd successivt förlora sin förmåga att skydda piloten.
• Airbags med porositetsproblem är svåra att upptäcka med blotta ögat, då trots att de är fyllda ändå bara ger lite eller inget skydd alls på grund av för lågt innertryck.
• Kontrollera din sele regelbundet, helst i samband med din ordinarie skärmbesiktning vartannat år.
• Om inte airbagen fylls som den ska, finns inte längre någon garanti för att den fungerar och bör därför inspekteras genast.
• Ibland är det medpiloter som upptäcker problemet med dåligt fyllda airbags först, så därför bör man kolla varandras utrustning, företrädesvis i samband med landning.
• Packa och förvara din sele på ett korrekt sätt
• Även skumskydd kan förlora sina skyddande egen-skaper om de förvaras hårt packade under lång tid. De är dock enklare att byta ut.

Den här rekommendationerna håller dock inte över tid. Därför arbetar SHV med att revidera texten i WG6/EN 1651 som reglerar selar. Manualen ska numera även inkludera det serviceintervall som tillverkaren rekommenderar. Därtill ska reglerna även definiera funktionstest för de olika skydden med de normvärden som tillverkaren tillåter samt även den livslängd som utrustningen beräknas ha och som kan förlängas om testresultaten är goda. Under tiden har problemet med läckande airbags redan fått tillverkare och inspektörer att börja ta fram egna testmetoder. Det är dock ingen lätt uppgift med tanke på de många fabrikat och designer som finns. Men hur som helst är det ändå ett steg i rätt riktning om även de enklaste kontrollerna kan påvisa brister med skyddsutrustningen