Under året har det varit full fart på ett av dom bättre bergen, vi har i Stockholm. Kanske det allra bästa.
Det har flugits helger och vardagar på högsta och lägsta höjd. Det har flugits distanser, kanske inte till Öland, men väl till avlägsna stadsdelar.
Det har visats upp stort hjältemod och dåraktigheter, kloka beslut och inte så kloka beslut har tagits.

Ovan syns Tomas Östman sväva fram i sin Omega. Foto Stefan F
Full fart på tippen. Detta är nedre etappen på nordsidan. Det finns gott om glada flygare, stenar, tegel och marmor. Foto Fredrik W
Västra sidan. På nordlig vind lyfter det nästan överallt men det kan bli stökigt i nedre delen PGA trädridån. Foto Fredrik W
Här ser vi våra kompisar modellflygarna. Dom liksom vi häckar i grupp. Uppe till höger i bild ser vi även en segelkära. En av männen i gruppen kontrollerar den genom telepati. Lille Tommy i sin blå/röda Flow, satsar på en överflygning. Foto Fredrik W
Pierre Alcayna och Jennie Hellberg patrullerar hanget. Foto Stefan F
Nu friskar det i, som vi ser på bilden så är det både termiskt och molngator.
Genom att använda speed pinnen undviker dessa modig män och kvinnor att blåsa över toppen och göra sig illa. Foto Stefan F
Och vipps har vinden mojnat och alla är glada och harmoniska. Foto Stefan F
En av våra många doktorer i klubben. Doktor Hansen som han vill bli tilltalad. Han är doktor i marin biologi och är på väg ut över vattnet för att inspektera Gramen maritimum och framför allt om Zostera marina frodas eller det har hamnat i skuggan av alla högflygande skärmar.  Foto Tommy N

Det går vilda rykten om att det är bra att landa längst ned i rotorn bakom träden. Det har gjorts flera försök och alla verkar vara överens om att det har varit en väldigt dum ide. 

Dr Hansen fortsätter patrulleringen och har tagit hjälp av Magnus A. Foto Tommy N
Här står Tolvan, Sussanne och Nenne och tror inte sina ögon. En grupp piloter vi kan kalla dom Johan, Oliver, Tommy och Magnus. Har börjat kurva upp sig över Ullna masivet. Tolvan gillar att elda och släcka bränder. Sussanne har ett onaturligt stort intresse för sin senaste leksak ”Epsilon åtta” 24 K/M Porcher sport skytecx. Nenne drömer att bli trafikpolis och vissa vägen. Herr kvist kan skymtas i bakgrunden, han är inte släkt med fröken Tall. Han ses ofta smygfilma, flygare på olika flygplatser, längre ner finns en länk till ett av hans verk. Foto Stefan F
Här har Tommy lämnat Ullna och är på väg söderut. 
Oliver blickar åter mot Stockholms svar på Ålleberg. Det skapar ju samtidigt frågor, som går det att flyga till Öland härifrån ?
Vem vet!  Det finns lite utmaningar på vägen, det ligger en by på vägen Stockholm, som man bör undvika. Lita blandade luftrum. Vatten drag och flera städer m.m.
Men annars är det raka spåret. Foto Oliver T
Avslutande bild av Tommy på nord sidan.
För att hjälpa till med spaningen efter Gramen Martimumsagingen tog jag denna bild men det enda man ser är en gräsand.

Några länkar till trevliga filmer från Ullna om man inte fått nog: