Börjar skärmen bli svårstartad eller känns det tyngre att gå upp i vind nu än när den var ny? Då kan det vara dags att lintrimma den. Så här funkar det!

Att mäta och trimma dina linor är att återställa din skärm till certifierad profil.

Våra skärmar är tillverkade i material, som påverkas av sol, fukt, värme, kyla och slitage, som gör att dom förändras och åldras över tid. Duken töjs, tappar sin krispighet och blir alltmer porös. Linorna slits och torkar ut och förändras i längd.

Linorna krymper och dom krymper olika mycket, vilket gör att man får förändrade inbördes förhållande mellan linpunkterna i duken. Skärmen får därmed en annan profil och inte den karaktär och egenskaper den hade när den certifierades och var ny.

Vad är linorna gjorda av?

De linor som sitter i dagens skärmar är tillverkade av Aramid/Kevlar, Vectran aller Dyneema, ofta är det en kombination av dessa.

Aramid/Kevlar har funnits med länge, linorna är starka och behåller sin längd ganska bra, men bryts ner av UV-strålning och behöver en mantel för att inte förlora styrka allt för snabbt.

Vectran är ganska nytt lin-material inom skärmar, men har funnits med en tid i rymdfarkoster. Linorna sägs ha liknande egenskaper som Aramid/Kevlar, men tenderar att ändras i längd.

Dyneema är åtta gånger starkare än stål om man ser till förhållande styrka/vikt och linan flyter i vatten, men har låg smältpunkt och krymper av värme. EN-testerna för utmattning (brottstyrka efter 5000 böjningscykler) visar att Dyneema tappar 20 % av sin hållfasthet medan Kevlar tappar 50–60 %.

Vi vill ju ha så litet luftmotstånd möjligt i våra skärmar och med Dyneema kan klenare linor användas med samma styrka som grövre Kevlar, men till kostnaden av att dom ändras i längd och därför behövs mätas och justeras efter en tids flygning.

Det är fel att säga att Kevlar inte förändras i längd och behöver justeras med tiden, men här är kontrollen av brottstyrka också viktig, då materialet tappar styrka snabbare än Dyneema.

Än så länge har man för lite historik på linor gjorda av Vectran, men man tror att dom förändras ganska likt Kevlar i hållfasthet och rör sig i längd.

Det finns en hel del läsning om linor och deras egenskaper hos tillverkare och serviceföretag.

Vad händer med skärmen när linor förändras?

Från ditt första flyg med din nya skärm börjar linorna ändras i längd och dom krymper. Vid nästa flyg belastas de främre och mittre linorna mer och dom töjs ut något medan de mera obelastade bakre och yttre linorna förblir oförändrade och fortsätter faktiskt att krympa. Så håller det på, även om det klingar av med tiden.

Det innebär att vingspetsarna dras ner och den bakre delen, där C- och D-linorna fäster, blir också lägre. Skärmen blir alltså ”trött”, den tappar fart och handling och troligen har den närmre till stallpunkten.

När linorna förändras får skärmen en annan karaktär och man vet ju egentligen inte hur den beter sig i olika situationer. Eftersom den inte har samma profil som den skärm man certifierade och testflög, är det inte säkert att den kommer bete sig som det står i protokollet.

Många gånger hör man kommentaren ”oj, vad bra skärmen flyger” och ” så här kändes den ju när den var ny” efter en LinTrim. Vi människor har en förmåga att anpassa oss och det verkar också gälla när ens skärm förändras, tills den dan man lämnar in den för trimning.

När ska linorna trimmas?

Linor av Dyneema har visat sig förändras som mest de första 30–50 timmarna, vissa säger att dom kan vara i behov av trim redan efter 20 timmar, därefter tar det upp emot 80–100 timmar för lika stor förändring. Kevlarlinor klarar sig längre innan behov av trimning, men då en skärm består av kombinationer av materialen gäller samma rekommendation.

Så, en första LinTrim efter 30–50 timmar och nästa efter ytterligare 80–100 timmar gör att du flyger en säkert i din skärm med prestandan den typades in med.

Vad säger standarden?

När en skärm certifieras mäts de monterade linorna, en och en, hela vägen från risers upp till duk och registreras. Dokumentet brukar kallas ”Linked Line Check Sheet” och är referens för kvalitetskontroll då skärmar mäts innan leverans från produktionen.

Enligt standard ska alla linmått ligga inom 20 mm (±10 mm) från certifierad profil, det vill säga linornas förhållande till varandra i duken. Standarden trycken ännu hårdare på symmetrin, så motsvarande linor vänster-höger får skilja 10 mm (±5 mm) som mest.

Mätresultat

Hur går en LinTrim till?

Samma ”Linked Line Check Sheet” som skapades vid certifiering av skärmen används vid LinTrim och samma toleransnivåer. Varje lina mäts upp, från riser till duk, med konstant 5 kg belastning, och registreras i en programvara. Vissa tillverkare har egna program, som deras servicepartners använder, men det finns också mer avancerade program utvecklade av serviceföretagen.

Mätutrustningen är väldigt viktig då varje lina måste mätas med exakt samma motstånd och i samma mätpunkt, bara något hekto skillnad ger mätfel på flera millimeter.

Mätutrustningen

Efter uppmätningen börjar den verkliga utmaningen med att lista ut den mest perfekta trimningen. Här skiljer sig det en del mellan olika serviceföretag. Vissa har program där man nöjer sig med att ligga inom standardens gränsvärden, medan andra gör jobbet ännu mera noggrant. Då loopar och metoder gör att man kan justera snävare än 10 mm, är det inga problem för en duktig lintrimmare att leverera en skärm med bättre noggrannhet är en nytillverkad.

Loopade karbiner

En trimning resulterar i att hela skärmen sänks, eftersom linor kortas för att möta de som krympt mest. Enligt branschen är det okej att sänka en skärm upp till 40 mm, vilket idag är vad man maximalt kan justera med loopar i karbin. Har linorna förändrats mera än så anser man att det är dags att byta alla linor då dom troligen också har många timmar.

Vad bör jag som pilot tänka på?

Avslutningsvis, om du funderar på att lämna in din skärm för LinTrim, lyssna runt bland dina flygande kompisar, ryktet sprider sig snabbt vilka som gör ett bra jobb. Många tillverkare erbjuder trimning för sina egna skärmar och är förstås ett bra alternativ, även om jag, utifrån mina erfarenheter, kan tycka att dom brister en del i kommunikationen. Det finns flera duktiga fristående skärmservice företag, som erbjuder LinTrim av alla fabrikat, så välj den du känner att du litar på.

Efter vetskapen att lintrimmaren använder rätt referensdata och det bästa i utrustningsväg är protokollet det viktigaste, enligt min mening. Protokoll ska tydlig beskriva mätningen, förklara avvikelser, trimning och toleranser, samt visa ett detaljerat utfall från mätning efter trim.

Det handlar om tillit.

Önskar er många fina flyg i en intrimmad skärm.