Som flera säkert redan känner till har det byggts en ny internationell flygplats här i Sälenfjällen.

Scandinavian Mountains Airport är en nybyggd, toppmodern och miljövänlig flygplats med bland annat fjärrstyrt flygledartorn. Transfern från flygplatsen till skidorterna blir mycket kort. Från flygplatsen är det endast tio minuters transfer till Hundfjället, en kvart till Tandådalen, en halvtimme till Stöten och Lindvallen samt 45 minuter till Kläppen och Trysil.

Text: Stefan Atterlid

I dagsläget är det klart att flygplatsen kommer att trafikeras från elva orter i Sverige, samt Helsingfors, Köpenhamn, Aalborg och London. Men planen är att utöka de internationella linjerna.

Terminalbyggnaden har kapacitet att hantera fyra flighter samtidigt. Den innehåller även café, taxfreebutik och shop. Flygplatsen kommer givetvis påverka skärmflygningen i Sälenområdet. Luftrummet har tidigare varit ren G-luft, men från 1 december så blir det mer reglerat. Jag har kontinuerligt sedan starten av flygplatsbygget haft en mycket god dialog med både flygplatsledningen samt Luftfartsverket gällande luftrumskonstruktionen och hur skärmflygningen ska bedrivas när flygplatsen öppnar i december 2019.

Fakta om flygplatsen

  • Banan: 2500m x 45m (TORA). 2800m x 45m (TODA). Referensnummer 4E
  • Navigation: ILS CAT III, DME, RNP
  • Kommersiell/reguljärt/charter uppställningsplats: 4 uppställningsplatser för kod 4C plan, eller alternativt 2 plan för kod D/E 
  • General Aviation uppställningsplats, inklusive tankning med UL91
  • Terminal: 4 gater, taxfree shopping, restaurang, biluthyrning, taxi, busstransport, gränskontroll, tull

Sälenfjällen är en av Sveriges populäraste orter för skärmflygning. I Tandådalen och Hundfjället har man flugit skärm sedan slutet av 1980-talet. När Scandinavian Mountains Airport öppnar i december 2019 kommer de två populära skärmflygställena, ett på Tandådalen och ett på Hundfjället, att ligga inom flygplatsens CTR. I enlighet med Transportstyrelsens bestämmelser, gällande luftsportsaktivitet inom CTR, ska ett avtal slutas mellan ATS och föreningen/företaget som kommer att flyga i området. Ett sådant avtal har tecknats mellan ATS Sälen och Ski and Sky samt skärmflygklubben Dalmåsarna. Avtalet ger SSFF´s medlemmar möjlighet att flyga inom den upprättade skärmflygsektorn.

Huvuddragen i avtalet

I luftrumskonstruktionen har det skapats en sektor, se nedan, med översida 4200 ft MSL. Sektorn medger skärmflygning med en maxhöjd på 300 meter över fjälltopparna Västra Kalven (872 möh) i Tandådalen och Hundfjället (925 möh)

Sektorn är publicerad i AIP och öppen enligt följande:

  • Oktober – april dagligen 09.00 – 18.00 lokal tid
  • Maj – september dagligen 08.00 – 20.00 lokal tid

Under maj till och med september och inom ramen för ovanstående tider, kommer skärmflygare anslutna till SSFF även att kunna flyga utanför sektorn i både höjd- och sidled, då ATS Sälen (i dagsläget) är stängt för kommersiell trafik under sommaren.

Om ATS Sälen planerar att ha öppet även under sommarsäsongen meddelas planerade öppettider i så god tid som möjligt till ansvarig kontaktpersonen Stefan Atterlid på Ski and Sky. Han säkerställer att information om att det då blir förbjudet att flyga utanför sektorn sätts upp på startplatserna både på Tandådalen och på Hundfjället.

Skärmflygsektor

611038N0125753E
611058N0130049E
611103N0130125E
611036N0130227E
610946N0130151E
610902N0130022E
611038N0125753E

Guide över de mest populära skärmflygställena i Sälen

Ski and Sky har avtalat med SkiStar/Sälen om startplatser och landningar. Alla skärmflygare med minst P1-licens får flyga självständigt här. Studenter är välkomna tillsammans med instruktör och studenter med bergsbehörighet är välkomna tillsammans med instruktör eller utbildningsassistent. Gästande skolor är givetvis välkomna att utbilda här, kontakta Ski and Sky innan ni kommer upp så samordnar vi våra aktiviteter.

Tandådalen, Hanget
På Tandådalen flyger vi enbart skärm och miniglider. Här är det inte tillåtet att flyga speedglider.
Vindriktningar: V, SV och NV

Maxhöjd: Vintertid 300 meter över starten
Fallhöjd: 220 meter
Start: Vid toppen av pisten Hanget.
Landning: Topplandning eller på myren nedanför nedfarten Hanget. Landning i pisterna och på parkeringar är absolut förbjudet vintertid. Landningen på myren är inte jättestor och är på vårvintern ganska termisk, så man behöver planera sin inflygning väl, men den är fullt tillräcklig så det är sällan några problem.

Risk: Vid NV-vind blir det venturieffekt i dalgången vid landningen. Hundfjället, Väggen
På Hundfjället flyger vi skärm, miniglider och speedglider.

Vindriktningar: N och NO

Maxhöjd: Vintertid 300 meter över starten
Fallhöjd: 240 meter
Start: Öster om nedfarten Väggen vid Väggens offpistområde
Landning: Topplandning eller på myren nedanför starten. Landning i pisterna och på parkeringar är förbjudet vintertid, men landningen på Hundfjället är stor och enkel att landa på.


Hundfjället, Syd
Här får man inte skärmflyga längre då området ligger för nära flygplatsen.


Lindvallen, söder om Express 303
Vindriktning: Ostlig
Start: Starten är ett par hundra meter söder om bergstationen på Express 303.
Landning: Endast topplandning
På Lindvallen kan man vintertid endast topplanda. Sommar och höst kan man landa på parkeringen nedan för Express 303. För att flyga på Lindvallen rekommenderas minst P1 och 50 timmar 

Övrig viktig info: 

Det är extremt viktigt att man vintertid på Tandådalen och Hundfjället endast flyger inom den godkända skärmflygsektorn!
Att landa i nedfarter är förbjudet. Om man skall flyga över stolliftar och centrala delar av skidorterna skall det ske med god marginal, minst 200 meters höjd.

Under vintersäsong flygs det helikopterrundturer på Hundfjället, Tandådalen och Lindvallen under vissa dagar. Kontakta Jimmy på Arctic Air (073-723 20 39) och meddela var och när du tänker flyga.